Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rudawa 11.10.2014

Dne 11.10.2014 se někteří z nás zúčastnili akce „Piknik forteczny - Spotkanie z historią Rudawa 1944 – 2014” v obci Rudawa, ležící v blízkosti polského Krakowa.
 
Piknik organizovaný Malopolským spolkem přátel historie „Rawelin” (MSMH Rawelin) se konal v blízkosti soustavy německých betonových krytů. Jeho hlavním cílem bylo připomenutí dějin II. světové války mladší generaci a propagace aktivního odpočinku v přírodě. Kromě bunkru samotného a naší jednotky MKA bylo na místě možné shlédnout tábor Wehrmachtu, Rudé armády, prohlédnout si americký jeep nebo poklábosit s polskými partyzány.
 
Německá opevnění v obci Rudawa vznikla v druhé polovině roku 1944 na popud generála Heinze Guderiana v rámci rozsáhlého plánu výstavby opevnění v týlu východní fronty. Několik desítek linií polního opevnění (OKH Stellungen) táhnoucích se od severu k jihu mělo chránit východní hranice III Říše před postupující sovětskou armádou. Byly označovány písmeny (a-e) a čísly (v tomto případě „b1”). Začátek linie b1 se nacházel ve slovenské obci Oravská Polhora a její konec daleko na severu u Baltu.
 
Hlavním prvkem všech OKH Stellung byla polní opevnění jako zákopy, palebná postavení nebo protitankové příkopy. Betonové objekty byly umístěny ve skupinách pouze ve strategicky důležitých bodech (Stützpunkt) a s malými vyjímkami se jednalo o pasivní betonové kryty sloužící jako ochrana před leteckým bombardováním a dělostřeleckou přípravou. Jedním z těchto „Stützpunkte” byla i Rudawa nacházející se u strategické silnice a železniční trasy z Krakowa do Katowic. Do dnešních dnů se zde ve vesnické zástavbě uchovaly dva pasivní kryty typu Regelbau 668, jeden kryt pro děla Regelbau 701 a tři betonová palebná postavení Ringstand 58c. Na základě informací pamětníků lze předpokládat, že se v obci nacházelo více betonových objektů, ale byly dílem zničeny, dílem zasypány.
 
Organizaci „Rawelin” se podařilo vyčistit a uvést do původního stavu jeden Regelbau 668 se sousedním palebným postavením Ringstand 58c. O tyto objekty se „Rawelin” stará již od roku 2007 a jsou přístupné veřejnosti. V částečné péči spolku se nacházejí i bunkry v sousedních obcích Młynka a Nielepice.V samotném Krakově se organizace stará o protiletecké kryty z dob okupace.
 

http://rawelin.org/rawelin/aktualnosci.htm